GDPR

INTEGRITETSPOLICY

Vi hanterar säkerheten kring våra kunders personuppgifter med största möjliga hänsyn och respekt. Nedan beskriver vi hur insamling och användning av data hanteras av ia event för att följa gällande lagar och förordningar (GDPR).

 

vad lagrar vi och hur länge?

De uppgifter som lagras är kontaktuppgifter, samt övriga uppgifter som ni tillhandahåller vid förfrågan av ett arrangemang. Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen. Vi grundar insamlingen av personuppgifter på samtycke.


 

Vårt ändamål MED LAGRADE UPPGIFTER

Vi samlar in uppgifter för att boka, ta kontakt, upprätta och/eller bibehålla en affärsrelation.

 

TA DEL AV, ÄNDRA ELLER RADERA DEN LAGRADE INFORMATIONEN

Du har rätt att begära information om vilka personuppgifter vi har lagrade om dig. För att göra detta kontaktar du ia event. Du har även rätt att begära rättning eller radering av dina personuppgifter när som helst.
 

SAMTYCKE

Du har rätt att återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter när som helst genom att kontakta oss på ia event.

Kontakt för information av personuppgifter: kontakt@iaevent.se